Faze

1. Faza de ofertare si incheiere a contractului, pe baza portofoliului de lucrari sau a unei schite de proiect insusita de dumneavoastra.
2. Depunerea actelor si obtinerea certificatului de urbanism de catre noi sau de catre dumneavoastra. In cazul interventiei pe cladiri vechi este necesara intocmirea unui raport de expertiza tehnica, de catre un expert atestat M.L.P.A.T. In toate cazurile este necesar un studiu geotehnic, intocmit de catre un inginer autorizat.
3. Intocmirea unei schite de proiect, daca acest lucru nu s-a intamplat la faza 1. Modificarea acestei schite conform cu cerintele dumneavoastra si definitivarea solutiei de arhitectura.
4. Intocmirea temelor si inaintarea lor catre inginerii de specialitati. Din acest moment modificarile la proiect se fac cu mai mare dificulate, implicand si specialitatile.
5. Intocmirea Documentatiei tehnice (D.T.) si extragerea din acesta a pieselor ce formeaza documentatia tehnica pentru autorizatia de construire (D.T.A.C.). Acest proiect este necesar pentru obtinerea avizelor, acordurilor si a autorizatiei de construire si trebuie verificat de verificatori autorizati de M.L.P.A.T. Depunerea acestor documentatii la autoritatile competente.
6. Intocmirea documentatiei de executie (D.E.) care este compusa din documentatia tehnica, detaliile de executie (D.D.E.) si antemasuratori – cantitatile de lucrari necesare pentru realizarea investitiei. Exista posibilitatea contractarii proiectarii doar pana la faza D.T.A.C., desi nu va recomandam aceasta solutie. Ea va duce la o economie initiala, dar care va determina cresterea importanta a costurilor de executie, mai ales in absenta antemasuratorilor si va da posibilitatea aparitiei unor rezolvari tehnice inadecvate, cu cheltuieli ulterioare pentru remedierea problemelor. Proiectele de executie se intocmesc in patru exemplare, din care unul ramane la proiectant, iar celelalte se predau beneficiarului, cu urmatoarele destinatii: unul pentru constructor, unul pentru dirigintele de santier sau consultantul care urmareste executia, unul pentru autoritatile locale si unul pentru pastrare de catre beneficiar. Durata de realizare a unui proiect variaza in functie de complexitatea proiectului si de problemele de avizare.